SÄKERHET

Isfiskesäkerhet är av yttersta vikt för att säkerställa en säker och trevlig fisketur på isen. Här är några viktiga säkerhetstips att följa när du ger dig ut på isen för isfiske:

 1. Kontrollera isens tjocklek: Innan du går ut på isen är det avgörande att kontrollera isens tjocklek. Använd en isborr för att göra ett hål och mät isens tjocklek med en ismätare eller en isprovsticka. Kom ihåg att isen kan vara ojämn och att tjockleken kan variera på olika platser. En generell tumregel är att isen ska vara minst 10 cm tjock för att säkerställa säkerhet för fotgängare och fiske.
 2. Var uppmärksam på varningssignaler: Lär dig att känna igen varningssignaler som kan indikera att isen är osäker, såsom sprickor, bubblor under isen, rännilar, missfärgningar eller ljud från isen. Om du märker några av dessa varningssignaler, lämna omedelbart området och sök säkrare is.
 3. Använd säkerhetsutrustning: Innan du går ut på isen, se till att du har med dig nödvändig säkerhetsutrustning såsom ispikar, en räddningssele, en livlina och en iskrok. Dessa verktyg kan vara livräddande om du skulle falla genom isen.
 4. Fiska med en vän: Fiska alltid med en vän när du är på isen. Att ha en annan person med dig ökar säkerheten om något skulle hända och kan ge hjälp om en räddning blir nödvändig.
 5. Bär rätt kläder: Klä dig i varma och vattentäta kläder som är lämpliga för vinterförhållanden. Se till att ha med extra kläder och torra kläder i en väska ifall du skulle bli blöt.
 6. Håll dig borta från farliga platser: Undvik att gå på eller nära platser där isen kan vara svagare, såsom rännilar, inlopp och utlopp av vattendrag, broar och stenar. Dessa områden kan ha tunnare is eller vara mer utsatta för isförändringar.
 7. Lär dig rädda dig själv och andra: Ta dig tid att lära dig och träna på isräddningstekniker, inklusive hur man använder ispikar, livlina och iskrok för att rädda dig själv eller andra om någon skulle falla genom isen.

Genom att följa dessa säkerhetstips kan du minimera riskerna och njuta av en säker och trevlig isfiskeupplevelse. Kom ihåg att isen alltid kan vara oberäknelig, så var alltid försiktig och använd sunt förnuft när du fiskar på isen.

Isfiskesäkerhet är av yttersta vikt för att säkerställa en säker och trevlig fisketur på isen. Här är några viktiga säkerhetstips att följa när du ger dig ut på isen för isfiske:

 1. Kontrollera isens tjocklek: Innan du går ut på isen är det avgörande att kontrollera isens tjocklek. Använd en isborr för att göra ett hål och mät isens tjocklek med en ismätare eller en isprovsticka. Kom ihåg att isen kan vara ojämn och att tjockleken kan variera på olika platser. En generell tumregel är att isen ska vara minst 10 cm tjock för att säkerställa säkerhet för fotgängare och fiske.
 2. Var uppmärksam på varningssignaler: Lär dig att känna igen varningssignaler som kan indikera att isen är osäker, såsom sprickor, bubblor under isen, rännilar, missfärgningar eller ljud från isen. Om du märker några av dessa varningssignaler, lämna omedelbart området och sök säkrare is.
 3. Använd säkerhetsutrustning: Innan du går ut på isen, se till att du har med dig nödvändig säkerhetsutrustning såsom ispikar, en räddningssele, en livlina och en iskrok. Dessa verktyg kan vara livräddande om du skulle falla genom isen.
 4. Fiska med en vän: Fiska alltid med en vän när du är på isen. Att ha en annan person med dig ökar säkerheten om något skulle hända och kan ge hjälp om en räddning blir nödvändig.
 5. Bär rätt kläder: Klä dig i varma och vattentäta kläder som är lämpliga för vinterförhållanden. Se till att ha med extra kläder och torra kläder i en väska ifall du skulle bli blöt.
 6. Håll dig borta från farliga platser: Undvik att gå på eller nära platser där isen kan vara svagare, såsom rännilar, inlopp och utlopp av vattendrag, broar och stenar. Dessa områden kan ha tunnare is eller vara mer utsatta för isförändringar.
 7. Lär dig rädda dig själv och andra: Ta dig tid att lära dig och träna på isräddningstekniker, inklusive hur man använder ispikar, livlina och iskrok för att rädda dig själv eller andra om någon skulle falla genom isen.

Genom att följa dessa säkerhetstips kan du minimera riskerna och njuta av en säker och trevlig isfiskeupplevelse. Kom ihåg att isen alltid kan vara oberäknelig, så var alltid försiktig och använd sunt förnuft när du fiskar på isen.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.