ISMETE & ANGELFISKE

Ismete, även känt som angelfiske på is, är en populär vinterfiskemetod där fiskare använder enkla redskap för att fånga fisk genom ett hål i isen. Det är en traditionell och effektiv metod för att fånga en rad olika fiskarter, inklusive abborre, gös, sik, röding och öring, bland andra.

Ismete, även känt som angelfiske på is, är en populär vinterfiskemetod där fiskare använder enkla redskap för att fånga fisk genom ett hål i isen. Det är en traditionell och effektiv metod för att fånga en rad olika fiskarter, inklusive abborre, gös, sik, röding och öring, bland andra.

Här är några grundläggande steg och tips för att komma igång med ismete:

  1. Leta efter rätt plats: För att hitta framgångsrik ismete är det viktigt att välja rätt fiskeplats. Ismete kan utföras på olika vattenkroppar såsom sjöar, dammar och vattendrag. Det är viktigt att välja platser där fisken är aktiv och där det är säkert att isfiska.
  2. Förbered utrustningen: För ismete behöver du grundläggande utrustning som en isborr för att göra hål i isen, en fiskespö för ismete, en isfiskejigg eller annat lämpligt bete och en hink eller en sittunderlag för att sitta på isen.
  3. Gör hålet: Använd en isborr för att göra ett hål i isen. Hålet bör vara tillräckligt stort för att fiskespöet ska kunna passera genom utan problem. Se till att mäta isens tjocklek och kontrollera att den är tillräckligt tjock för att vara säker att gå på.
  4. Rigg ditt spö: Fäst betet på kroken på din ismetespö och sänk ner den i hålet i isen. Du kan använda en mängd olika beten för ismete, inklusive små jiggar, maggots, maskar eller konstgjorda beten.
  5. Var tålmodig och ha koll: När ditt spö är riggat och nedsänkt i vattnet, är det viktigt att vara tålmodig och vänta på att fisken ska bita. Ha koll på ditt spö för att upptäcka eventuella napp eller rörelser. När fisken biter, gör ett bestämt lyft för att sätta kroken och dra upp fisken genom hålet i isen.
  6. Var säker: Säkerhet är av yttersta vikt när man isfiskar. Se till att isen är tillräckligt tjock för att gå på och att du har med dig all nödvändig säkerhetsutrustning, såsom ispikar, räddningssele och livlina.

Genom att följa dessa grundläggande steg och tips kan du komma igång med ismete och njuta av en spännande och belönande fiskarupplevelse under vintern.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.